Pristupanjem sajtu prihvatate dole navedene uslove:

Vaš pristup i korišćenje sajta www.empower.rs (u daljem tekstu „sajt“) podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt.

SADRŽAJ SAJTA

Sajt i njegov celokupan sadržaj vlasništvo su Udruženja EmPower (u daljem tekstu „EmPower“) ili donatora, partnera sa kojima je udruženje  povezano, pri čemu su sva prava zadržana, osim u slučaju da je naznačeno drugačije. Vaša upotreba sadržaja koja nije u skladu sa uslovima korišćenja bez pismene saglasnosti vlasnika sadržaja strogo je zabranjena.

LINKOVI SAJTOVA TREĆIH LICA

Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima. Oni su postavljeni kao pogodnost korisnika, i EmPower ne kontroliše, niti je odgovoran za njihov izložen sadržaj i politiku zaštite privatnosti, te se odriče bilo kakve odgovornosti ukoliko takvi sajtovi:

  • Imaju neprecizan, netačan ili neprikladan sadržaj;
  • Nisu bezbedni, sadrže viruse iili druge štetne materijale;
  • Sadrže klevete, vređaju;
  • Povređuju pravo intelektualne svojine.

POLITIKA PRIVATNOSTI

EmPower ne ustupa, niti će ikada ustupiti lične podatke svojih korisnika trećim licima, sem na pisani zahtev organa gonjenja Republike Srbije i u skladu sa Zakonom. Svi lični podaci korisnika su zaštićeni SSL enkripcijom.

KORIŠĆENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

EmPower koristi kolačiće (cookies), male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika kako bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje sajta i najbolje korisničko iskustvo, kao što su prikazivanje jezika na osnovu lokacije i slično.

PROSLEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM LICIMA

EmPower iz razloga analize svoje posećenosti koristi Google Analytics web analitičku uslugu koju pruža Google, Inc. (Google) i Facebook Pixel koju pruža Facebook, Inc. Google Analytics i Facebook Pixel koriste kolačiće, male tekstualne fajlove koji se smeštaju na računar korisnika, koji omogućavaju EmPower lakšu analizu načina na koji mu korisnici pristupaju. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju o Vašem korišćenju EmPower sajta (uključujući Vašu IP adresu, ali bez Vaših ličnih podataka) biće preneti i sačuvani kod Googlea i Facebook-a, na serverima koji se nalaze na teritoriji SAD. Google i Facebook će iskoristiti ove informacije u svrhu analize upotrebe čitavog sajta. Google i/ili Facebook će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Googlea i Facebooka. Google i Facebook neće povezati Vašu IP adresu sa bilo kojim drugim podacima koje poseduje. Google i Facebook nikada neće dobiti Vaše lične podatke. Možete isključiti upotrebu kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem web pretraživaču, ali treba napomenuti da na taj način nećete biti u mogućnosti da koristite EmPower u punoj njegovoj funkcionalnosti. Korišćenjem EmPower sajta, pristajete na obradu svojih podataka preko Googlea i Facebooka, a na opisani način i u gorepomenute svrhe.

IZMENA SAJTA

EmPower zadržava pravo da u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno, u celini ili delimično, modifikuje ili ukine ovaj sajt bez prethodnog upozorenja ili ograniči dostupnost sajta određenim licima ili geografskom području. Korišćenjem sajta saglasni ste da ni naše Udruženje, kao ni organizacije i donatori s njim u vezi, nisu odgovorni za bilo kakve izmene i Vaš nastavak korišćenja značiće da promene prihvatate.

ZAKON I NADLEŽNOSTI

Uslovi korišćenja i upotreba ovog sajta podleže zakonima Republike Srbije, i u slučaju spora nadležni su sudovi u Požegi uz primenu prava Republike Srbije.

Izbornik